english farsi

+ welcome to Nirou Taban


بیانیه خط مشی کیفیت شرکت نیرو تابان اسپادانا

شرکت نیرو تابان اسپادانا در سال 1388تاسیس و فعالیت خود را براساس اهداف و رسالت انجام خدمات تأمين تجهيزات در صنعت نفت و برق کشور آغاز نموده و بمنظور ارتقاء موقعیت و اعتبار شرکت ، خود را موظف به ارائه خدمات فوق با کیفیت مطلوب می داند . هدف شرکت جلب رضایت مشتریان از طریق بهبود مستمر کیفیت خدمات بوده ، به طوری که مشتریان خود عامل افزایش سهم بازار برای این شرکت بوده و در این راستا ضمن استقرار نظام تضمین کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 اصول ذیل را مورد توجه و عنایت قرار می دهد.
1- مديريت و راهبري خدمات بازرگاني صنعت نفت و نيرو در زمينه تأمين تجهيزات الكتريكي ، ابزار دقيق ، مخابرات و مكانيك
2- انتخاب و به كارگيري نیروی انسانی ذيصلاح و شایسته جهت طرحریزی و كنترل پروژه‌هاي بازرگاني براساس استاندارد‌‌هاي صنعت نفت وبرق
3- توانمند سازی منابع انسانی بعنوان سرمایه های اصلی شرکت با تاکید بر آموزش مستمر مبتنی بر کار گروهی
4- تلاش درجهت توسعه و انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز صنعت نفت وبرق و برقراري تعامل لازم با دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي
5- برقراری ،حفظ وگسترش ارتباط با مشتریان در جهت برآورده کردن خواسته ها و انتظارات آنها و ایجاد فرهنگ مشتری مداری در کلیه سطوح سازمان
6- کنترل هزینه ها از طریق بکارگیری فن آوریهای جدید تولیدی و اطلاعاتی ، بهینه سازی و بهبود مستمر فرایندها و افزایش بهره وری
7- مدیریت شرکت نیرو تابان اسپادانا بدینوسیله تعهد خود و کارکنان را به اجرای صحیح و اثربخش سیستم استقرار یافته اعلام نموده و با نظارت مستمر خود از طریق نماینده مدیریت از این امر اطمینان حاصل می نماید.